หน้าหลัก > สาระความรู้ > รู้จักเท่าทันของ มะเร็ง
รู้จักเท่าทันของ มะเร็ง
รู้จักเท่าทันของ มะเร็ง
11 Mar, 2020 / By allovelinks
Images/Blog/fP7JbRNa-2.jpg

#สำหรับโรคมะเร็งมีทั้งหมด 4 ระยะ
ระยะที่ 1 : ก้อนเนื้อ เนื้องอก หรือแผลมะเร็ง มีขนาดเล็ก และยังไม่ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ
ระยะที่ 2 : ก้อนเนื้อ หรือแผลมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่าระยะที่ 1 และเริ่มมีการลุกลามภายในเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่เป็น
ระยะที่ 3 : ก้อนเนื้อ เนื้องอก หรือแผลมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่าระยะที่ 2 และเริ่มมีการลุกลามภายในเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะข้างเคียง และเริ่มลุกลามเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง บริเวณใกล้เคียงเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่เป็นมะเร็ง
ระยะที่ 4 : ก้อนเนื้อ หรือแผลมะเร็งมีขนาดโตมาก และลุกลามเข้าสู่เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะข้างเคียงจนทะลุ และเข้าต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงก้อนมะเร็ง โดยพบต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นคลำได้ มีหลายต่อมและแพร่กระจายเข้ากระแสโลหิต หลอดน้ำเหลืองหรือต่อมน้ำเหลืองต่างๆ ไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อยู่ไกลออกไป เช่น ปอด ตับ สมอง กระดูก ไขกระดูก ต่อมหมวกไต ต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง ในช่องอก และต่อมน้ำเหลืองเหนือกระดูกไหปลาร้า
https://cancercanclear.wixsite.com/mysite

Like